Riadenie kvality

Cieľom firmy Progast je dodávať odberateľom kvalitné prísady vrátane dokonalého servisu tak,

aby nimi vyrábané výrobky za prispenia firemného know-how boli kvalitné,

 predajné a aby odberateľom prinášali požadovaný ekonomický efekt.

Kontrola kvality surovín

 

Všetky dodávané prísady prechádzajú prísnou kvalitatívnou kontrolou, vrátane nakupovaných surovín od overených renomovaných dodávateľov Moderné strojné zariadenie, dokonalá hygiena výroby a skladovania, laboratórna kontrola, používanie osvedčených a neustále kontrolovaných receptúr výroby prísad Progast - to všetko je
v súlade s certifikáciou podľa noriem kvality IFS Food Version 7.

Kontrola kvality výrobného procesu

 

Používanie najkvalitnejších prísad nakupovaných s kvalitatívnymi zárukami
u popredných výrobcov, overené receptúry, dokonalá kontrola výrobného procesu, laboratórna kontrola, hygiena výroby, systém riadenia akosti výroby, moderné strojné zariadenia - to všetko je v súlade s požiadavkami na certifikáciu IFS Food Version 7 výrobnej prevádzky Progast. Tým je zaručená prvotriedna kvalita dodávaných prísad.

 

Konkrétne zavádzanie nových druhov prísad, dozor nad ich používaním u odberateľov, vývoj nových receptúr mäsových výrobkov a konzerv a výrobných postupov, pomoc pri riešení technologických úloh u zákazníkov zabezpečujú technologickí pracovníci, a to i operatívne na základe trvalého vzájomného kontaktu s odberateľmi.

© 2024, Progast, All Rights Reserved
© 2024, Progast, All Rights Reserved
© 2024, Progast, All Rights Reserved