Certifikáty

Spoločnosť Progast, spol. s r.o. je držiteľom nasledovných certifikátov:

IFS Food Version 6 : Medzinárodný štandard pre auditovanie kvality

 

EN ISO 9001 : 2008 : Systém manažérstva kvality

 

HALAL certifikát : Povolenie od islamského certifikačného orgánu

© 2018, Progast, All Rights Reserved