• 1991 – vznik Progast, s r.o. v Bratislavě, distributor koření a přísad pro masný průmysl v ČSFR
  • 1993 – vznik Progast, spol. s r.o. v Hustopečích, distributor koření a přísad pro masný průmysl v ČR ze skladů ve Studené a v Brně, získání statutu vlastního celního skladu
  • 1994 – zahájení výroby v závodě Progast, s r.o. ve Vlčkovcích na Slovensku, podstatné rozšíření sortimentu pro potravinářský průmysl, nové výrobky pro gastronomii, výroba a distribuce
  • 1996 – otevření skladu v Praze
  • 1996 – zahájení vývozu zboží z produkce firmy Progast do krajin střední a východní Evropy
  • 1998 – získání certifikátu Systému řízení jakosti dle norem ISO 9001:1994 společností Progast, s r.o. ve Slovenské republice
  • 1999 – vybudování sídla firmy, včetně školícího střediska v Hustopečích
  • 2002 – získání certifikátu Systému řízení jakosti dle norem ISO 9001:1994 společností Progast, spol. s r.o. v České republice
  • 2003 – recertifikace Systému řízení jakosti dle norem ISO 9001:2000
  • 2003 – dokončení výstavby GASTROCENTRA a skladu v Modleticích nedaleko Prahy, součástí střediska je i předváděcí kuchyně k prezentaci koření a dalších přísad pro výrobce polotovarů, podniky gastronomie, velkoobchody a další obchodníky

V současnosti kromě distribuce vlastních výrobků zastupuje firma Progast v ČR a SR některé světové dodavatele.
Do několika zemí střední a východní Evropy dodává výrobky z vlastní produkce v závodu ve Vlčkovcích.
V GASTROCENTRU se připravuje balení výrobků pro gastronomická zařízení a maloobchod.