Moderní technologie - tradiční a nové chutě
- to vše garantují koření a přísady z nabídky Progast, spol. s r.o.

Firma se od svého vzniku v r.1991 orientuje na velko i malovýrobce masných výrobků a konzerv, výrobce polotovarů, hotových jídel a podniky gastronomie.

Výsledkem neustalých inovací je široká nabídka koření a přísad jednotlivých i kombinovaných ve směsích. Tyto zaručují odběratelům, výrobcům potravin a pokrmů, aktuální inovace, efektivnost a jednoduchost výroby, stálou garantovanou kvalitu, konkurenceschopnost na trhu, chuťovou vyrovnanost, prodloužení trvanlivosti výrobků a polotovarů. Široký sortiment zboží umožňuje každému si vybrat dle svých potřeb. To vše při dosažení užitné hodnoty, jakou konečný konzument vyžaduje.

V gastronomických provozech umožňují přísady z nabídky Progast, spol s r.o. zjednodušení a urychlení přípravy pokrmů, rozšíření sortimentu o pokrmy mezinárodní kuchyně, včetně nových trendů, úsporu práce při zachování maximální kvality.

Uvedené zabezpečuje firma Progast, spol. s r. o. neustálým kontaktem se zákazníky a jejich potřebami, soustavnou aplikací nejmodernějších trendů potravinářských technologií a gastronomických postupů v každodenní praxi a při vývoji a nákupu ingrediencí. Výsledkem jsou nové druhy přísad a receptur aplikovaných pracovníky firmy Progast, spol. s r. o. přímo u zákazníků, technologický servis ve výrobních a gastronomických provozech, školení, semináře, prezentace výrobků na výstavách a přehlídkách. Pro efektivnější kontakt se zákazníky a jejich potřebami vybudovala firma školící střediska v Praze a v Hustopečích. Snahou pracovníků firmy je individuální přístup, tj. schopnost řešit konkrétní úkol pro konkrétního zákazníka.

Veškeré dodávané přísady prochází přísnou kvalitativní kontrolou včetně nakupovaných surovin od ověřených renomovaných dodavatelů. Moderní strojní zařízení, dokonalá hygiena výroby a skladování, laboratorní kontrola, používání osvědčených a neustále kontrolovaných receptur výroby přísad firmy Progast, spol. s r. o., to vše je v souladu s certifikací podle norem kvality ISO 9001.

VÁŽIT - MĚŘIT - POČÍTAT - ZNÁT - KONTROLOVAT - HODNOTIT

Těmito zásadami se řídí činnost firmy Progast, spol. s r. o. Naplnění výše uvedeného, spolu s dopracováním logistiky dodávek zboží ze skladů v různých regionech, nacházejících se v blízkosti zákazníků, umožňuje plnění firemního cíle.

BÝT ÚSPĚŠNÝM DODAVATELEM KOŘENÍ A PŘÍSAD PRO SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY.